Görme Engelliler

Gelişen Okulumla Bilgileniyorum

Okulumuzu geliştiriyoruz projesi kapsamında oluşturulan İlkokul Sokağında merdivenlerimiz ve duvarlarımız bilgi afişleriyle donatıldı. 

Okulumuzda yürütülen projeler kapsamında ´´İlkokul Sokağı´´ adındaki bilgilendirme ve farkındalık oluşturma özüne dayanan projemizin çalışmaları tamamlanmıştır.